Download VAG-COM Multi keygen

Added to site2004-06-18
Rating92/100
Votes30


vagcommultikeygen.zip (20332 bytes)

namesizecompressed
VagComKeyGen.exe 49152 19551
info.nfo 807 559

info.nfo

Keygen pro verze:
r311.2n, b310.0n, b308.1n, r301.1n, b212.2, r208.1, SVO 304.0


PS: Sprßvnß funkΦnost se nepoznß podle okΘnka License
Status:Fully Registered. D∙le₧itΘ je vyzkouÜet v reßlu funkce,
kterΘ jsou v manußlu popsanΘ jako omezenΘ, konkrΘtn∞: Fault Codes
- dek≤dujφ se vÜechny chyb. k≤dy, ne jen prvnφ
Meas. Blocks - lze vybrat blok 026 a vyÜÜφ
Login - lze zvolit "Use 7-digit PIN..."
Basic Setting - lze provΘst (pozor na zm∞nu nastavenφ ╪J!)
Output Test - lze provΘst
Adaptation - lze zvolit kanßl 09 a vyÜÜφ

PS2: Reg. ·daje jsou ulo₧eny v souboru %SystemRoot%\xxxx.vtd, kde
xxx je n∞jakΘ Φφslo, pro test staΦφ tento soubor smazat, VAG-COM
vyrobφ novΘ S/N 

PS3: Lze provozovat vÜechny v²Üe uvedenΘ verze
najednou, jen se musφ novß instalovat a₧ po registraci
p°edchozφch...


# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z